Tirada Xoolaha ee Calaa Gobol

 

Number of Livestock by Zone


Gobol            Lo’                  Adhi               Riyo              Geel          Wadar           %

Shinile          228,000        913,00           776,000       72,000        1,989,000     9%

Jijiga              439,000        1,316,000     548,000       29,000        2,332,000     10%

Fik                  252,000        560,000         672,000       74,000        1,558,000     7%

Dhagahbur  287,000        538,000         574,000       57,000        1,456,000     6%

Warder         274,000        1,372,000     1,960,000   480,000      4,086,000     17%

Korrahe        168,000        1,150,000     719,000       275,000      2,312,000     10%

Gode             402,000        1,004,000     636,000       14,000         2,056,000     9%

Afder            985,000        1,231,000      788,000      77,000         3,081,000     13%

Liban             711,000        969,000         1,874,000    954,000      4,508,000     19%

                        3,746,000    9,053,000      8,547,000    2,032,000  23,378,000   100%

 

 

Waxa diyaariyey

Xafiiska Maalgalinta

Dawladda Deegaanka Soomaalida

P.O. Box  237

+251 (025) 775 2026/2038

+251 (025) 775 2026

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

July 2009, Jijiga