Dhiirirgalinta Maalgalinta

Dhiirirgalinta Maalgalinta  - Undertake Promotional Activities

·         Soo saaridda fasaxa maalgalinta - Issue investment certificate for local investors for investment projects to be made by an individual person or businesses organizations.

·         Cusboonaysiinta fasaxa maalgalinta - Renew permit where satisfied

·         Fudueynta helitaanka dhulka maalgalinta.

·         Adeegga la talinta iyo xog siinta maalgaliyaasha.

Si loo taageero maalgaliyaasha  gaarka ah, dawladda deegaanku waxay diyaarisay barnaamijka horumatinta maalglainta gaarka ah (Private  Investment Development  Program).

·         Waxa la diyaariyey qaab la isku weydaarsado xogta maalgalinta si maalgaliyeyaasha gaarka ah loogu fudeeyo inay helaan xog kasta oo ku saabsan maalaglinta gaarka ah ee deegaanka  Soomaalida.

·         Waxa la darsay in lamaalgashan karo  mashaariic  kabadan 300 iyadoo 50 mashruuc oo kamid ah documentigoda la diyariyay.

 

 

Waxa diyaariyey

Xafiiska Maalgalinta

Dawladda Deegaanka Soomaalida

P.O. Box  237

+251 (025) 775 2026/2038

+251 (025) 775 2026

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

July 2009, Jijiga